Brand_posici

BRANDING I POSICIONAMENT

 
 
 
 
 

Quin lloc ocupa la meva marca en la ment dels consumidors? Definir la imatge a transmetre de la marca o empresa, destacant-ne els valors i atributs més favorables per als seus interessos, i desenvolupar una identitat que permeti actuar de forma més competitiva ajuden a construir i posicionar la marca en l’imaginari col.lectiu.

 

DISSENY WEB

Tant sigui una pàgina web corporativa, un producte, un servei o una botiga online són la carta de presentació de qualsevol negoci a Internet, i per tant un element fonamental de comunicació i una de les parts més importants del Marketing en una empresa. A Segmenttia oferim solucions a mida i adaptades a cada projecte i client, on el disseny, la programació, la usabilitat i l’optimització són elements clau per garantir l’èxit d’un lloc web.

 

SOCIAL MEDIA

Les Xarxes Socials com Facebook, Twitter, Linked-in, Pinterest, …. amb milions de visites cada dia són un aparador per a les empreses i un canal imprescindible d’atenció i escolta activa del client. La presència d’una empresa a les Xarxes Socials ajuda a millorar el vincle i la comunicació empresa-client, client-empresa; ajuda a millorar la segmentació del target client; i en millora l’eficàcia comercial, ja que es poden convertir una eina clau per rebre inputs directes dels clients contribuint a millorar els productes, serveis o processos que ofereix l’empresa. Per a les empreses, avui en dia és imprescindible treballar la imatge que se’n projecta d’elles en aquest entorn a través d’una estratègia de Social Media integrada dins l’estratègia de Marketing global de l’empresa. A Segmenttia dissenyem i executem estratègies de Social Media, identificant quines són les Xarxes Socials més adients segons el target, als objectius, a la imatge que es vol projectar a Internet, etc.

 

EMAIL MARKETING

L’Email Marketing és una eina de Marketing Directe ineludible amb un potencial enorme per a les empreses. És també un excel·lent creador de relacions, ja que permet interactuar directament, de forma personal i individualitzada tant amb clients potencials com reals, conèixer-los millor, i fins i tot anticipar-se a les seves expectatives i necessitats. L’Email Marketing, ja sigui amb campanyes de Mailing o Newsletters, han d’estar integrades dins l’estratègia de Marketing i Comunicació de l’empresa, posant èmfasi en el coneixement avançat i segmentació dels clients, en la planificació de les campanyes, la personalització de continguts, el disseny, l’anàlisi de resultats i el seguiment del comportament dels clients. A Segmenttia oferim un servei integral de campanyes d’Email Marketing utilitzant plataformes de gestors de mailing i treballant les campanyes des de l’inici, definint el missatge, copy, continguts, disseny, programació, gestió de bases de dades, segmentació de contactes, enviament, estadístiques de resultats, … per tal que qualsevol empresa pugui establir un canal de comunicació directe i efectiu amb els seus clients i/o clients potencials.

 

MARKETING DE CONTINGUTS

Fonamentat en la idea de proporcionar contingut de valor i interessant, i de distribuir-lo de forma gratuïta per la xarxa amb objectiu de generar una reacció positiva als usuaris, atraure nous clients potencials i fidelitzar els que ja tenim.
A Segmenttia dissenyem estratègies de Marketing de continguts personalitzades (blog, informe sectorial, white paper, pdf., newsletter, vídeo tutorial, …) sempre d’acord a l’estratègia de Marketing global. Creem continguts user-friendly d’acord als criteris de Google per ajudar en el posicionament SEO utilitzant contingut fresc, renovat i dinàmic; i informació rellevant i d’interès, que ajudin a donar major visibilitat a la web, millorar el posicionament en cercadors, millorar la qualitat del tràfic a la web i les conversions, i mantenir una bona reputació online.

 

VIDEO MARKETING

El Video Marketing pot informar, impactar i posicionar en funció de l’objectiu que vulguem assolir. És una eina de gran utilitat, d’alt impacte i amb gran potencial viral que, amb un cost reduït, pot arribar a un gran nombre d’internautes, augmentar el tràfic al lloc web i aconseguir una major conversió de clients. A Segmenttia creem i produïm vídeos online perquè som conscients que l’ús de la imatge audiovisual a través d’Internet en canals com YouTube ajuda a captar nous clients i a fidelitzar el que ja tenim. Amb el temps, el Video Marketing va guanyant pes i s’està convertint en un dels suports multimèdia més habituals, gràcies a la capacitat de captar l’atenció de l’usuari, i d’augmentar la credibilitat i reputació de l’empresa sempre que s’ofereixin continguts útils i diferenciadors de la competència.

 

MOBILE MARKETING

L’ús extensiu dels smartphones per estar connectat a la xarxa des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, evidencia que el Mobile Marketing és un dels mitjans més efectius per difondre missatges, i una eina a tenir en compte a l’hora de definir l’estratègia de Marketing Digital. A Segmenttia dissenyem accions de Mobile Marketing com SMS Marketing, planificats, personalitzats i a temps real; dissenyem amb Responsive Desgin adaptant el disseny web i les campanyes d’EMail Marketing als dispositius mòbils, … ja que cada dia són elements més indispensables per reforçar el missatge, la comunicació i la imatge de l’empresa vers al client.

 

IDENTITAT CORPORATIVA

Per a  Segmenttia la identitat corporativa és transcendental en la relació amb els clients, ja que aquesta projecta en el seu imaginari una associació, ja sigui conscient o inconscient, de records, atributs, colors, imatge, …. associats directament a l’empresa, negoci, producte o servei que es comercialitza. Per tant, és important que la identitat corporativa estigui ben treballada, ben pensada, que tingui una imatge cuidada, que sigui creativa i dissenyada d’acord amb els valors, cultura i filosofia del negoci.
A Segmenttia treballem perquè tots els àmbits de l’empresa transmetin els valors i objectius d’acord a la identitat corporativa; aportant sensacions positives al client, i aconseguint generar confiança cap a la marca, augmentant així, les opcions de guanyar quota de mercat.

 

PUBLICITAT I COMUNICACIÓ A MITJANS CONVENCIONALS

Els mitjans de comunicació tradicionals són eines indispensables del Marketing offline per arribar al client. A Segmenttia desenvolupem qualsevol acció pròpia d’un gabinet de premsa o comunicació corporativa: redacció de notes de premsa, gestió d’entrevistes, articles, elaboració de dossiers, organització de rodes de premsa,… i mantenim una relació directa amb els mitjans (premsa, ràdio, televisió,…) per tal de garantir que el missatge del nostre client arribi i es difongui de forma clara i directa.