capt_clients

CAPTACIÓ DE CLIENTS POTENCIALS

 
 
 
 
 

 
Aplicar la metodologia i les eines necessàries per transformar usuaris interessats o clients potencials en leads, que, a mig termini, es converteixin en clients del nostre negoci o marca. Captar clients potencials és la prioritat absoluta en qualsevol negoci.

 

SOCIAL MEDIA

Les Xarxes Socials com Facebook, Twitter, Linked-in, Pinterest, …. amb milions de visites cada dia són un aparador per a les empreses i un canal imprescindible d’atenció i escolta activa del client. La presència d’una empresa a les Xarxes Socials ajuda a millorar el vincle i la comunicació empresa-client, client-empresa; ajuda a millorar la segmentació del target client; i en millora l’eficàcia comercial, ja que es poden convertir una eina clau per rebre inputs directes dels clients contribuint a millorar els productes, serveis o processos que ofereix l’empresa. Per a les empreses, avui en dia és imprescindible treballar la imatge que se’n projecta d’elles en aquest entorn a través d’una estratègia de Social Media integrada dins l’estratègia de Marketing global de l’empresa. A Segmenttia dissenyem i executem estratègies de Social Media, identificant quines són les Xarxes Socials més adients segons el target, als objectius, a la imatge que es vol projectar a Internet, etc.

 

PUBLICITAT A INTERNET

Les campanyes de publicitat en cercadors com Google complementen l’estratègia de posicionament web i s’han consolidat com un canal publicitari eficient, econòmic i d’ampli abast. La publicitat online pot arribar a ser molt efectiva i rendible, ja que permet accedir a mercats fortament segmentats i distribuïts geogràficament, i perquè no hi ha cap mitjà publicitari que permeti arribar amb la precisió i eficàcia que ho fan, per exemple, Google AdWords.  A Segmenttia desenvolupem campanyes de publicitat online de pagament (PPC) a Google AdWords, Google Display, Facebook Ads, … definint conjuntament amb el client els objectius que ens permetin traçar l’estratègia de la campanya de publicitat online. 

 

MARKETING DE CONTINGUTS

Fonamentat en la idea de proporcionar contingut de valor i interessant, i de distribuir-lo de forma gratuïta per la xarxa amb objectiu de generar una reacció positiva als usuaris, atraure nous clients potencials i fidelitzar els que ja tenim.
A Segmenttia dissenyem estratègies de Marketing de continguts personalitzades (blog, informe sectorial, white paper, pdf., newsletter, vídeo tutorial, …) sempre d’acord a l’estratègia de Marketing global. Creem continguts user-friendly d’acord als criteris de Google per ajudar en el posicionament SEO utilitzant contingut fresc, renovat i dinàmic; i informació rellevant i d’interès, que ajudin a donar major visibilitat a la web, millorar el posicionament en cercadors, millorar la qualitat del tràfic a la web i les conversions, i mantenir una bona reputació online.

 

VIDEO MARKETING

El Video Marketing pot informar, impactar i posicionar en funció de l’objectiu que vulguem assolir. És una eina de gran utilitat, d’alt impacte i amb gran potencial viral que, amb un cost reduït, pot arribar a un gran nombre d’internautes, augmentar el tràfic al lloc web i aconseguir una major conversió de clients. A Segmenttia creem i produïm vídeos online perquè som conscients que l’ús de la imatge audiovisual a través d’Internet en canals com YouTube ajuda a captar nous clients i a fidelitzar el que ja tenim. Amb el temps, el Video Marketing va guanyant pes i s’està convertint en un dels suports multimèdia més habituals, gràcies a la capacitat de captar l’atenció de l’usuari, i d’augmentar la credibilitat i reputació de l’empresa sempre que s’ofereixin continguts útils i diferenciadors de la competència.

 

CALL TO ACTION

Call to Action, tal com el seu nom indica, és una “crida a l’acció” perquè el client potencial dugui a terme una acció determinada. Ja sigui a través d’una paraula o frase imperativa, es busca que l’usuari realitzi l’acció concreta a la nostra web, ja sigui fer clic en un banner o a un botó, fer una compra, omplir un formulari, subscriure’s a un butlletí, … A Segmenttia t’ajudem a crear els Call to Action, coneixent l’audiència, definint el missatge, el disseny, la ubicació, … per tal que el nostre client potencial faci clic allà a on volem.

 

LANDING PAGE

L’objectiu central de la Landing page és convertir visites en oportunitats de negoci. A Segmenttia dissenyem i programem landing page efectives que centren l’atenció de l’usuari en un objectiu concret, ja sigui una oferta en particular, omplir un formulari, etc.