ext_serv

EXTERNALITZACIÓ DE SERVEIS

 
 
 
 
 

La rendibilitat d’externalitzar el departament de Marketing. Maximitzi el seu Marketing externalitzant els serveis a Segmenttia.

 

A Segmenttia oferim serveis d’externalització de Marketing a mida de les necessitats del client. Oferim ser el seu departament de Marketing integrant-nos a l’operativa de l’empresa, realitzant totes les funcions pròpies del departament, i executant les accions planificades per maximitzar-ne l’efectivitat d’acord als objectius de Marketing i Comunicació definits.

Externalitzar els serveis de Marketing a Segmenttia beneficia als clients en:

  • Optimitzar del cost del departament, racionalitzant i reduint els costos d’estructura de l’empresa.
  • Treballar amb una infraestructura flexible i adaptada a les necessitats del negoci en cada moment.
  • Disposar d’una solució completa i integral que va des de la definició estratègica del pla a la seva implementació.
  • Obtenir la millor estratègia de Marketing per a l’empresa, utilitzant les millors eines i pràctiques del Marketing digital i Marketing tradicional.
  • Disposar d’un equip multi-disciplinar amb amplis coneixements i experiència en tots els àmbits del Marketing i la Comunicació: disseny, planificació, programació, estratègia,…
  • Potenciar els punts forts de l’empresa, identificant noves oportunitats i aconseguint major competitivitat en el mercat i augmentant la rendibilitat.
A Segmenttia sabem que externalitzar el departament de Marketing i Comunicació de forma total o parcial contribueix a incrementar el rendiment del departament i a consolidar les estratègies planificades per garantir-ne l’èxit empresarial.